De Vereniging

 

Het bestuur van boogschietclub de Tulp bestaat uit:

  • Voorzitter: Marjolein de Wit
  • Secretaris: Alfred Baars
  • Penningmeester: Pieter van Kuilenburg
  • Algemeen Bestuurslid: Joeri van der Aart

Tevens hebben we een aantal commissies:

  • Coördinator Trainers & Ledenwerving commissie: 
  • Coördinator Evenementen commissie a.i.: 
  • Coördinator Onderhoud & Techniek commissie a.i.:  Bert Bols

     

De statuten van de vereniging zijn hier te downloaden:

Statuten  (.pdf)

De reglementen van de vereniging zijn hier te downloaden:

Huishoudelijk Reglement ARC (.pdf)

Alcohol Bestuursreglement ARC (.pdf) 

Veilige handboogsport: aanpak grensoverschrijdend gedrag

 

Kamer van koophandel  inschrijvingsnummer 69491410
RSIN nummer 857892897
De vereniging is door de belastingdienst vrijgesteld van BTW
Bankrekeningnummer …………………………………………………………